ALFA ORL - cenovnik usluga AKCIJA!
PORODIČNI PAKET (za tri i više pregleda u porodici) popust 50% na ORL pregled. 


BESPLATNA PROBA SLUŠNIH APARATA:
- Svakog petka predstavnik firme Opticus prezentuje slušne aparate Widex.

ALFA ORL - CENOVNIK USLUGA (RSD) 

  1. Pregled lekara specijaliste:  2.500
  2. Pregled profesora ORL: 4.000
  3. Pregled lekara specijaliste u kućnoj poseti: 5.000
  4. Pregled deteta s timpanometrijom: 3.000
  5. Ispitivanje sluha kod novorođenčadi i male dece
      (pregled ORL + timpanometrija + otoakustičke emisije - OAE): 4.000
  6. ORL pregled s ispitivanjem sluha:  4.000
  7. Dijagnostika vrtoglavice (pregled, kalorijski test, audiometrija):  4.800
  8. Alergološko ispitivanje na inhalacione alergene (s pregledom):  4.000
  9. Endovideoskopija (otoskopija/ rinoskopija/ laringoskopija) s pregledom: 4.000
10. Sistematski pregled deteta (za polazak u školu) :  2.000


11.Kontrolni pregled lekara specijaliste (do 14 dana od prvog pregleda):  1.500


12. Otomikroskopija: 3.000
13. Tonalna liminarna audiometrija:  2.000
14. Timpanometrija:  1.500
15. Impendansmetrija (timpanometrija i akustički refleks):  1.500
16. Toaleta oba uva:  1.000
17. Uklanjanje stranog tela iz uva:  1.500 
18. Aplikacija leka u uvo:  500

19. Uzimanje brisa za mikrobiološki pregled:  200
20. Alergološko ispitivanje na inhalacione alergene (bez pregleda):  2.000 
21. Aspiracija sekreta iz nosa i sinusa po Precu (Proetz):  500
22. Inhalaciona terapija:  500 
23. Uklanjanje stranog tela iz nosa:  1.800
24. Zaustavljanje krvavljenja iz nosa prednjom tamponadom:  3.000
25. Kauterizacija proširenh kapilara nosa:  4.000
26. Repozicija polomljenih kostiju nosa instrumentom:  10.000
27. Kompjuterizovana rinomanometrija: 1.500
28. Spirometrija: 1.500
29. Bronhodilatacioni test: 3.000


30. Uklanjanje stranog tela iz ždrela:  2.000
31. Incizija peritonzilarnog apscesa:  4.000
32. Operacija kratkog frenuluma u lokalnoj anesteziji (frenulotomija):  3.000
33. Endovideolaringoskopija:   3.000


34. Sutura (šivenje rane):  4.000
35. Manje hirurške intervencije na glavi i vratu
     (op. ateroma, op. manjeg tumora kože, op. othematoma):  4.500
36. Previjanje - malo:  600
37. Previjanje - veliko:  1.800
38. Davanje i.m. injekcije:  500
39. Davanje i.v. injekcije: 800
40. Promena trahealne kanile: 1.000     

Powered by WebExpress
good hits