ALFA ORL - cenovnik usluga AKCIJA!

PORODIČNI PAKET (za tri i više pregleda u porodici) popust 50% na ORL pregled. 


BESPLATNA PROBA SLUŠNIH APARATA:
- Svakog utorka predstavik firme Rexton prezentuje slušne aparate SIEMENS-REXTON,
- Svake druge srede predstavnik firme Audiovox prezentuje slušne aparate OTICON, a predstavnik firme ruske firme Ritm slušne aparate marke AUDIALE naizmenično sledeće srede,
- Svakog petka predstavnik firme Opticus prezentuje slušne aparate Widex.

ALFA ORL - CENOVNIK USLUGA (RSD) 

  1. Pregled otorinolaringologa (ORL):  2.000
  2. Pregled deteta sa timpanometrijom: 2.500
  3. ORL kontrola do 10 dana po pregledu:  1.000 
  4. ORL kontrola deteta sa timpanometrijom:  1.500
  5. ORL pregled sa ispitivanjem sluha:  3.000
  6. Dijagnostika vrtoglavice (pregled, kalorijski test, audiometrija):  3.500
  7. Alergološko ispitivanje na inhalacione alergene (sa pregledom):  3.000
  8. Sistematski pregled deteta (za polazak u školu) :  2.000

  9. Audiometrija:  1.500 
10. Timpanometrija:  1.000
11. Impendansmetrija (timpanometrija i akustički refleks):  1.500
12. Toaleta oba uva:  1.000 
13. Uklanjanje stranog tela iz uva:  1.500 
14. Aplikacija leka u uvo:  500 
15. Produvavanje Eustahijeve tube kroz nos - policerovanje:  300
16. Uzimanje brisa za laboratoriju na bakterije i gljivice:  500 
17. Alergološko ispitivanje na inhalacione alergene (bez pregleda):  2.000 
18. Aspiracija sekreta iz nosa i sinusa po Precu (Proetz):  500 
19. Inhalaciona terapija:  500 
20. Uklanjanje stranog tela iz nosa:  1.800 
21. Zaustavljanje krvavljenja iz nosa prednjom tamponadom:  2.000 
22. Kauterizacija proširenh kapilara nosa:  2.000 
23. Repozicija nosa:  5.000
24. Tretman aftoznih promena usne duplje i ždrela - tuširanje:  300 
25. Uklanjanje stranog tela iz ždrela:  2.000 
26. Incizija peritonzilarnog apscesa:  2.000 
27. Presecanje frenuluma u lokalnoj anesteziji (frenulotomija):  3.000 
28. Šivenje rana:  4.000 
29. Manje hirurške intervencije na glavi I vratu
       (op. ateroma, op. manjeg tumora kože, op. othematoma):  4.500 
30. Histopatologija (po uzorku):  5.000 
31. Previjanje - malo:  600 
32. Previjanje - veliko:  1.800 
33. Davanje i.m. injekcija:  500
34. Davanje i.m. injekcije sa lekom: 1.000
35. Davanje i.v. injekcija:  800 
36. Promena trahealne kanile: 1.000
37. Pregled ORL u kućnoj poseti:  3.000
38. Endovideolaringoskopija:   2.000 
39. Ispitivanje sluha kod novorođenčadi i male dece (Pregled ORL + timpanometrija + Otoakustičke emisije - OAE):   4.000
Powered by WebExpress
good hits