ALFA ORL - cenovnik usluga AKCIJA!
PORODIČNI PAKET (za tri i više pregleda u porodici) popust 50% na ORL pregled. 


BESPLATNA PROBA SLUŠNIH APARATA:
- Svakog petka predstavnik firme Opticus prezentuje slušne aparate Widex.

ALFA ORL - CENOVNIK USLUGA (RSD) 

  1. Pregled lekara specijaliste:  3.000
  2. Pregled profesora ORL: 5.000
  3. Pregled lekara specijaliste u kućnoj poseti: 5.000
  4. ORL pregled deteta s timpanometrijom: 3.500
  5. Skrining sluha kod novorođenčadi i male dece
      (ORL pregled + timpanometrija + otoakustičke emisije - OAE): 4.000
  6. ORL pregled i ispitivanje sluha:  4.500
  7. Dijagnostika vrtoglavice:  5.500
  8. Alergološko ispitivanje na inhalacione alergene (s pregledom):  5.000
  9. Endovideoskopija s pregledom: 5.000
10. Sistematski pregled deteta (za polazak u školu):  3.000


11.Kontrolni pregled lekara specijaliste:  2.000


12. Otomikroskopija: 3.000
13. Tonalna liminarna audiometrija:  2.000
14. Timpanometrija:  2.000
15. Impendansmetrija (timpanometrija i akustički refleks):  2.000
16. Toaleta oba uva:  1.000
17. Uklanjanje stranog tela iz uva:  1.500 
18. Aplikacija leka u uvo:  500

19. Uzimanje brisa za mikrobiološki pregled:  500

20. Alergološko ispitivanje na standardne inhalacione alergene  (bez pregleda):  3.000

21. Nazalniprovokacioni test alergenom:   3.000
22. Aspiracija sekreta iz nosa i sinusa po Precu (Proetz):  500
23. Inhalaciona terapija:  500 
24. Uklanjanje stranog tela iz nosa:  1.800
25. Zaustavljanje krvavljenja iz nosa prednjom tamponadom:  3.000
26. Kauterizacija proširenh kapilara nosa:  4.000
27. Repozicija polomljenih kostiju nosa instrumentom:  10.000
28. Kompjuterizovana rinomanometrija: 2.000
29. Spirometrija: 2.000
30. Bronhodilatacioni test: 3.000


31. Uklanjanje stranog tela iz ždrela:  2.000
32. Incizija peritonzilarnog apscesa:  4.000
33. Operacija kratkog frenuluma jezika u lokalnoj anesteziji (frenulotomija):  4.000
34. Endovideolaringoskopija:   4.00035. Sutura (šivenje rane):  4.000
36. ORL hirurgija u lokalnoj anesteziji: po dogovoru
- Otoplastika (operacija klempavih ušiju), 
- Septoplastika (operacija septuma nosa), 
- Submukozna konhoplastika (submukozna redukcija nosnih školjki), 
- Uvulopalatoplastika (operacija mekog nepca i resice),
- Operacija tumora kože glave i vrata i dr.
- Operacija očnih kapaka (blefaroplastika)

37. Previjanje - malo:  600
38. Previjanje - veliko: 1.800
39. Davanje i.m. injekcije: 800
40. Davanje i.v. injekcije: 800
41. Promena trahealne kanile: 1.000
42. Dijagnostika i terapija poremećaja disanja tokom spavanja (OSAS): po dogovoru    
Powered by WebExpress
good hits