ALFA ORL TIM

Dragana_Alfa_ORL.png

Dr Dragana Krstić Nešić, ORL specijalista

 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 Specijalista otorinolaringologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 Zaposlena je u specijalističkoj ordinaciji ALFA ORL.
 

Vlada_N._za_Alfa_ORL.png

Prof. dr sc. med. Vladimir Nešić, ORL specijalista

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Specijalista otorinolaringologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Zaposlen na Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu. 
Profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 
Radi kao konsultant u ALFA ORL. 

Milica Mihajlović, medicinska sestra

Srednju Medicinsku školu je završila u Beogradu
Zaposlena je u specijalističkoj ordinaciji ALFA ORL.

Powered by WebExpress
good hits